Om man vill något riktigt mycket så gäller det att engagera sig på olika sätt för att nå dit. Det kan vara genom att starta en organisation, gå med i en redan befintlig organisation, hjälpa någon eller tro så mycket på idén att kör själv och från start. Oavsett hur du gör så krävs det ett engagemang av dig – som kan se ut på många olika sätt.

I ditt engagemang behövs drivkraft och tydliga mål för att uppnå resultat. Jag har sett att många har tankar om vad som skulle behöva men sen gör de inget åt eller av dessa tankar. Det tycker jag är synd, för i alla dessa tankar och idéer så finns det massor av drivkraft och engagemang som bara väntar på att få komma ut. Det är också enbart genom handling som det går att påverka eller förändara något.
Om man inte orkar eller tror sig kunna själv, så kan man gå ihop med andra och på den vägen göra skillnad.

Det handlar om att hitta sitt sätt och sitt driv, och att använda det på ett bra och konstruktivt sätt. Om man, som jag, har erfarenhet av mobbning och utanförskap så kan man använda sin ilska och frustration över att det finns dem som gör andra illa, till att göra något bra. Göra något som förändrar och förbättrar situationen för den som utsätts i framtiden, för även om jag inte längre behöver stöd eller hjälp just nu, så har jag erfarenheter på vad jag skulle önskat att jag fick när det höll på och som kan hjälpa någon annan, som nu är i behov av stöd för att komma ur ett utanförskap eller mobbning.
Jag har kommit dit jag är idag endast genom att använda mig av mitt driv och mitt engagemang och jag vet att jag kommer göra skillnad i det jag gör, även om det inte syns precis just nu.